Nositelj svih prava na internet stranici BIRO LOGO je tvrtka AS Arhitekt biro d.o.o. Putem ovih stranica AS Arhitekt biro d.o.o.. pruža uslugu prodaje proizvoda iz svog asortimana. Ovim putem se korisnici i potrošači upoznaju sa uvjetima prodaje preko Interneta ili putem telefona (prodaja na daljinu), kao i sa pravima i obvezama koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača kao krajnjeg kupca i AS Arhitekt biro d.o.o.. kao pružatelja usluga, odnosno trgovca, prodavatelja. Uvjeti poslovanja uređeni su i objašnjeni u nastavku. Korištenjem usluge AS Arhitekt biro d.o.o., smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Pri kupnji proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača kroz predugovornu obavijest i standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske. Kupac može postati svaka punoljetna osoba koja prihvaća BIRO LOGO uvjete poslovanja što se potvrđuje narudžbom proizvoda.

 

Predugovorne obavijesti

 

BIRO-LOGO, internet trgovina u vlasništvu AS Arhitekt biro d.o.o.Marije Jurić Zagorke 8, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)52 77 03 06, fax. +385(0)52 77 03 02,   www.biro-logo.hr      e-mail: [email protected]

Upisano u Tgovački sud u Rijeci, MBS: 040306433 

Temeljni kapital društva: 18.000,00 (osamnaest tisuća) kn, OIB: 86856203400,  

Žiro račun RBA: 2484008-1101453854, Direktor: Renata Kovačić

 

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.) možete poslati na adresu: BIRO-LOGO, internet trgovina u vlasništvu AS Arhitekt biro d.o.o.Marije Jurić Zagorke 8, 10000 Zagreb, OIB: 86856203400, IBAN: HR6324020-061100670116 kod Erste bank d.d.

Molimo da navedete točne podatke kako bismo Vam mogli potvrditi primitak i odgovoriti na pisani prigovor, sukladno članku 10. Stavak 5. Zakona.(NN br. 41/14 od 31.03.2014.)

 

 Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

 

Kako bismo kupovinu u BIRO-LOGO web trgovini učinili jednostavnom i bezbrižnom, vodili smo računa o zadovoljavanju svih standarda neophodnih za sigurnost i zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog korištenja. Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Ove predugovorne obavijesti čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i pogreške u opisu i slici proizvoda. U slučaju pogreške mjerodavan je navod BIRO LOGO djelatnika. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

 

PLAĆANJE:

 

Cijene proizvoda istaknute na Internet stranici su izražene u kunama. U cijene je uključen PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Plaćanje pouzećem
Za odabrano plaćanje pouzećem u našoj internet trgovini, plaćanje možete izvršiti dostavljaču po primitku pošiljke koju šaljemo nakon što zaprimimo Vašu narudžbu. Za potvrdu narudžbe je treba platiti akontaciju, koja se iskazuje na ponudi.

Naručene proizvode plaćate dostavljaču po preuzimanju, odnosno dostavi robe na Vašu adresu, uvećane za troškove dostave i smanjene za akontaciju. 

Ako kurirski službi ostatak iznosa platite u gotovini, tada će vam za to naplatiti iznos. Točan iznos se izračuna svaki put i zavisi od iznosa gotovine i od kurir službe.

Bezgotovinsko (virmansko) plaćanje-bonifica bankarstva 
Za odabrano bezgotovinsko plaćanje u našoj internet trgovini, plaćanje možete izvršiti po predračunu u cijelokupnom iznosu, koji šaljemo nakon što zaprimimo vašu narudžbu.

 

 

DOSTAVA:

 

Sve pošiljke se šalju razlićitim kurirskim službama - Overseas Express, CityEx, InterEuropa etc. Naručena roba zapakirana je u odgovarajuću embalažu od proizvođača. 

Za proizvode je ruk isporuke uvjek na Vašoj ponudi.Na samoj stranici ruka isporuke nema, jer je ovisan od proizvođača uređaja. Ako Vam zbog neplaniranih okolnosti naručeni proizvod ne možemo isporučiti u navedenom vremenu osobno ćemo Vas kontaktirati koristeći kontakt podatke koje ste naveli pri naručivanju.

Naručene proizvode plaćate prilikom preuzimanja paketa dostavljaču.

Troškovi dostave dodaju se vašoj narudžbi i oni se jasno vide u potrošačkoj košarici i na računu. Za dostavu na cijelini 150kn a na otocima 300kn. Za pakete, koji su teži od 90kg (SIDE BY SIDE hladnjaci ipd.) se naplaćuje dostava dvostruko (cijelina 300kn, otoci 600kn)

Ako kurirski službi ostatak iznosa platite u gotovini, tada će vam za to naplatiti iznos. Točan iznos se izračuna svaki put i zavisi od iznosa gotovine i od kurir službe.

Prije preuzimanja naručenog proizvoda i prije potpisivanja potrebno je provjeriti mogućnost oštećenja!  Proizvođači i dostavne službe ne priznaju zahtijeva uvažavanja reklamacije na mehanička oštećenja.

Ukoliko prilikom isporuke nikoga nema kod kuće dostavljač će vam ostaviti poruku o načinu preuzimanja paketa. U slučaju da vam nakon dogovorenog ruka isporuke od naručivanja robe, dostavljači ne isporuče paket niti ostave obavijest, molimo da nas informirate o tome na tel.: 052 77 03 06  kako bismo mogli istražiti zašto paket nije isporučen

 

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

 

Za sve proizvode za koje daje proizvodžač jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Mehaničko-fizička oštećenje proizvoda nisu predmet reklamacije.

Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

ODŠTETA

Poduzeće AS Arhitekt biro d.o.o.,  će u slučaju takozvanog  “NEPRIJATELJSKOG NAKUPA ”, izvedenog sa strane konkurencije, znači poduzeća, koja se bavi sa sličnom djelatnostju ili treče osobe, u slučaju uzručivanja štete ili  uništavanja dobrog imena ili drugih zlostavljanja, protiv takvoj ili povezanoj pravnoj osobi, kao i fizičnom kupcu sa namjerom uzrućivanja štete poduzeću AS Arhitekt biro d.o.o.., preduzeti pravna obrana i tužba na okružnom sudu protiv svih  aktera.

 

ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI

Usluga pridržuje pravo onesposobiti web stranicu ili onesposobiti pristup do nje zbog tehničkih ili drugih problema i održavanja, što znači i onesposobiti barijeru za upotebu online prodaje.

Usluga nije odgovoran za naknadu moguće oštete ili troškova, koje ima kupac zbog nedjelovanja ili barijer kod rada web stranice.

Usluga ne osigurava točnosti, savršenstva i točnost sadžaja, podataka, slika i slično, objavljenih na web stranici, također ne preuzima odgovornost za štetu, koju bi mogli trpeti kupci zbog oslanjanja na objavljen sadržaj.

Usluga ne odgovara za štetu, koja se može dogoditi na kupčevoj strojnoj opremi, programskoj opremi ili drugoj opremi zbog upotrebe web stranice.

Korisnik mora pružiti shodno s tim zaštitu opreme ( antivirus itd.)pred pristupom do i upotrebom web stranice.

Korisnik mora pružiti shodno s tim sigurnost i povjerenje podataka, koji se upotrebljavaju za prijavu na web stranicu. ( e-mail, lozinka).

Usluga ne odgovora za štetu, koja bi se mogla dogoditi korisniku zbog neovlaštenog objavljivanja ili upotrebe podataka za registraciju.

Korisnik/kupac uz plaćanje potvrđuje, da je napomenut i da se slaže za svim uvjetima.

 

REKLAMACIJE

 

Za reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona na broj za podršku kupcima: 052 77 03 06, radnim danom od 09-17 sati. Na e-mail adresu: [email protected] ili pismeno na adresu: BIRO-LOGO.Marije Jurić Zagorke 8, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

 

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

 

(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

 

(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

 

(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

 

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

 

Neispunjenje obveze obavještavanja o pravu na jednostrani raskid ugovora

 

 (1) Ako trgovac (AS Arhitekt biro d.o.o.) nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 57. stavku 1. točki 8. Zakona o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu Ovog zakona), pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid.

 

(2) Ako je trgovac (AS Arhitekt biro d.o.o.)  dostavio potrošaču obavijest iz stavka 1. u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 14 dana od dana kada je potrošač primio tu obavijest.

 

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

 

 (1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

 

(2) Potrošaču je omogućeno da na ovim mrežnim stranicama jednostrano raskine ugovor tako što će popuniti obrazac za jednostrani raskid i potom isti poslati trgovcu (AS Arhitekt biro d.o.o )

 

(3) U slučaju iz stavka 2. Obvezujemo se dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

 

(4) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

 

(5) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

 

Učinak jednostranog raskida ugovora

 

 (1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

 

(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.

 

(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.

 

Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

 

 (1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, trgovac (AS Arhitekt biro d.o.o.) se obvezuje, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

 

(3) Kod ugovora o kupoprodaji, trgovac (AS Arhitekt biro d.o.o.) se obvezuje izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu.

 

(4) Trgovac (AS Arhitekt biro d.o.o.)  se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

 

 (1) Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

 

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

 

(3) Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 052 77 03 06 ili se javi na in[email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

 

(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

 

(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Roba, odnosno proizvod ne smije  biti korišten ili oštećen treba biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun.  Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

 

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

 

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

 

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

 

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

 

(10) U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Lamon d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 

Utjecaj jednostranog raskida ugovora na povezane ugovore

 

Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka zakona kojim se uređuje potrošačko kreditiranje u dijelu koji se odnosi na povezane ugovore o kreditu, ako potrošač jednostrano raskine ugovor sukladno odredbama ovoga odsjeka, ujedno će se raskinuti bilo koji povezan ugovor, i to bez ikakvih troškova za potrošača, osim onih koji su predviđeni odredbama ovoga odsjeka.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

 

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

 

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

 

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

 

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

 

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

 

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

 

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

 

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

 

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

 

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

 

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                            

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC

 za jednostrani raskid ugovora sklopljenog putem Internet narudžbe ili telefona (na daljinu)

 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

 

 za BIRO-LOGO, internet trgovina u vlasništvu AS Arhitekt biro d.o.o.Marije Jurić Zagorke 8, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)52 77 03 06, fax. +385(0)52 77 03 02,   www.biro-logo.hr      e-mail: [email protected]

 

 

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

 

 ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

 

 ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

 

 ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

 

 

 prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

 

 dana _____________________. (upišite datum)

 

 Odabrati jednu od opcija:

 

a) Ovime zahtijevam povrat novca na _____________________________________________

 

_____________________________(IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa)

 

 b) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za ____________________________

 _________________________________________________________________________ .

 

 

 U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

 

 

 

_______________________

Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru)